Kunnossapito, korjaukset ja remontit

Asunnon tarkastus- ja huolto-ohje (kohdassa 1) sekä vastuunjakotaulukko (kohdassa 2) on tarkoitettu asunnon haltijan omatoimista  tilojen ja laitteiden kunnon tarkastamista ja ylläpitoa varten. Tavoitteena on, ettei asunnoissa pääse syntymään asukkaille harmia aiheuttamia suuria vahinkoja eikä korjauksista kohoavia asumiskustannuksia. Kun asunnon kuntoa seurataan säännöllisesti, voidaan mahdolliset vahingot todeta ja korjata jo alkuvaiheessa eikä isoja vahinkoja pääse näin syntymään.

1.7.2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain mukaan asukkaan on ilmoitettava yhtiölle viipymättä  sellaisesta huoneiston viasta tai puutteesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiön vastuulle. Samoin asukas on velvollinen ilmoittamaan etukäteen suunnittelemistaan remonteista.

As Oy Loviisan Pajutie 4:ssä ilmoitukset tulee tehdä isännöitsijälle tai muulle hallituksen jäsenelle.

 

1. ASUNNON TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti asunnon hattijalle kuuluu mahdollisuuksiensa mukaan huolehtia siitä, että asunnossa ei pääse tapahtumaan vakavia vaurioita. Noudattamalla alla olevia ohjeita säännöllisesti voi asunnon haltija tarkastaa asuntonsa todennäköisimmät vikakohteet sekä huolehtia muutenkin asunnon ja sen järjestelmien toimivuudesta.
Jos ongelmia ilmaantuu tai tarvitset lisäohjeita, ota heti yhteys isännöitsijään.
 
Asunnon sisäpuoli
  
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto on pidettävä jatkuvasti toiminnassa ilmanvaihtojestelmän kosteusvaurioiden estämiseksi. Säädä tehoa tarpeen mukaan.

Keittiö
  • tarkasta tiskipöydän alakaapissa sijaitsevien vesijohtojen ja viemäriputkien vuodot silmämääräisesti ja tunnustelemalla
  • tarkasta astianpesukoneen mahdolliset vuodot poistamalla sokkelilevy pesukoneen edestä ja tarkastamalla, ettei pesukoneen alla ole kosteutta
  • puhdista liesituuletin rasvasta
  • poista liesituulettimen rasvasuodatin ja pese se astianpesukoneessa säännöllisesti, noin 2 kk välein.

       Takka  nuohoutettava kerran vuodessa palovaaran ehkäisemiseksi. Nuohoojan kuitti on säilytettävä.

       WC, pesuhuone, sauna ja kodinhoitohuone
  • tarkasta vesijohtojen ja viemäriputkien mahdolliset vuodot, myös kaappien sisältä
  • tarkasta lämminvesivaraajan mahdolliset vuodot poistamaila etulevy ja tunnustelemalla, ettei alla ole kosteutta. VARO jännitteisiä sähköjohtoja varaajan alaosassa!
  • tarkasta, että pesuhuoneen seinä- ja lattialaatoituksen nurkkien silikonisaumaus on virheetön. Saumojen rikkoontuminen on yleinen syy vesivahinkojen syntymiselle. Saumojen kunnon ylläpito on asunnon haltijan vastuulla.
  • pese saunan, pesuhuoneen ja varaajan alapuolella olevat lattiakaivot sisäpuolelta säännöllisesti

    Asunnon ulkopuoli

  • pidä nurmialueet ja istutukset siistinä sekä asunnon käyntioven edusta-alueet rikkaruohottomina ja roskattomina
  • puhdista sadevesikaivojen roskasihdit tarpeen mukaan.

2. VASTUUNJAKOTAULUKKO

Rakenteet

Yhtiö

Osakas

Vesikatto

 

 

Rakennuksen ulkovaippaan kuuluva osa, jonka tehtävänä on estää sadeveden ja lumen pääsy rakennuksen sisään. Vesikaton muodostaa katekerros ja alusrakenteet. Kate on peltiä. Alusrakenteita ovat katetta tukevat rakennusosat, kuten esimerkiksi kattotuolit, ruoteet, ruodelaudat ja orret.

X

 

Ylä-, ala- ja välipohja

 

 

Yläpohja on ylimmän kerroksen kattorakenne, jonka tehtävänä on estää lämmön karkaamien yläkautta talosta. Yläpohjaan kuuluvat kantava laatta tai kantavat palkit ja lämpöeristeet. Yläpohjan alapinnan pinnoitekerros on lastulevyä tai puuta. Pinnoitekerroksen kunnossapito kuuluu osakkaalle.

X

 

 

Alapohja on rakennuksen alimman kerroksen alapuoleinen rakenneosa. Alapohjaan kuuluvat ne lämmöneristeet, jotka estävät kylmän pääsyn rakennukseen alakautta.

X

 

Alapohjan yläpinnassa oleva lattiapäällyste, esimerkiksi parketti tai klinkkerilaatta, ovat pinnoitteita, joiden kunnossapitovastuu kuuluu osakkaalle.

 

X

Ulkoseinä, seinät

Ulkoseinät ja kantavat väliseinät ovat rakennuksen kannalta oleellisia. Niihin ei saa tehdä muutoksia ilman lupaa. Julkisivun maalaus kuuluu yhtiölle.                  

X

 

Painaumat ja halkeamat rakenteissa

 

 

Painaumat ja halkeamat rakenteissa kuuluvat rakenteellisina vikoina yhtiön vastuulle. Eri materiaalien rajapintojen ja rakenteiden liitoskohtien hiushalkeamat eivät ole rakennevikoja. 

X

 

Lämmön-, äänen- ja vedeneristeet

X

 

 Rakenteisiin kuuluvina osina vedeneristeet, höyrysulut sekä lämmöneristeet kuuluvat yhtiön vastuulle.

Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, sauna). Märkätilojen rakenteeseen kuuluu olennaisena osana vedeneristys. Sillä tarkoitetaan ainekerrosta, joka saumoineen kestää jatkuvaa kastumista ja jonka tehtävänä on estää veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen. Vedeneriste on eristemassasta sivelty vesitiivis kerros. Vedeneristeeseen ja höyrysulkuihin ei saa kajota ilman yhtiön lupaa.

X

 

Sisäpuoliset maalaukset, tapetointi ym. katto- ja seinäpinnoitteet

 

X

Ovet  

 

 

Huoneistojen ulko-ovet ja parvekeovi, huoneiston väliovet, huoneiston ulko-oven lisälukko (osakkaan asentama), varaston ovi, ovikello,

 

X

Huoneiston ulko-oven, varastonoven ja parvekeoven lukko

X

 

Ikkunat

 

 

Ikkunoiden ulkopuolen kunnossapito ja maalaus

X

 

Ikkunoiden sisäpuolen kunnossapito sekä sisäpuolen maalaus

 

X

Umpiolasielementit

 

X

 

Puitteiden käynti ja heloitus

Heloituksella tarkoitetaan saranoita, ikkunalukkoja, pitkiä salpoja.

 

X

Parvekeoven , ikkunanpuitteiden ja tuuletusluukkujen tiivistys

 

X

Sälekaihtimet 

 

X

Kiinteät kalusteet ja laitteet

 

 

Kaapistot ja komerot

 

X

Astianpesupöytä

 

X

Liesikupu

 

X

Ikkunaverhotanko

 

X

Saunan lauteet

 

X

Takka ja uunit ja niiden nuohous kerran vuodessa

 

X

Vesi- ja viemärilaitteet

 

 

Pesuallas

 

X

Vesihana

 

X

Käsisuihkuletku, pesukoneen letkut, liitäntäputket

 

X

Viemäritukos

Viemäritukos jos asukas laittanut viemäriin kiellettyä materiaalia

Lattiakaivon vesilukon puhdistus vähintään kerran vuodessa .

X

 

X

X

WC:n huuhtelulaitteet

WC-istuin sisältää vesisäiliön, josta vesi lasketaan huuhtelulaitteen avulla itse istuinkulhoon jätteiden huuhtelemiseksi viemäriin.

 

X

WC:n allas, säiliö ja istuin

Huoneiston sisäpuolisina rakenteisiin kuulumattomina osina nämä kuuluvat osakkaan vastuulle. Jalustan kiinnys kuuluu yhtiölle.

 

X

Pesukoneen liittäminen

Pesukone on liitettävä vesi-, viemäri- ja sähköverkkoon. Sähköjohto liitetään maadoitettuun pistorasiaan pesukoneessa olevalla liitosjohdolla. Pesukone liitetään vesijohtoon yleensä taipuisalla letkulla pesukonehanasta, joka on pidettävä suljettuna, kun konetta ei käytetä. Pesukoneet liitetään viemäriin kiinteästi vesilukon liitosyhteeseen

 

X

Lämminvesivaraaja (vesilaitteet)

 

X

 

Vesijohdot ja niissä olevat venttiilit käyttölaitteen esim. hanan ensisulku mukaanlukien sekä huoneistokohtaiset vesimittarit

X

 

Ilmanvaihto ja hormit

 

 

Ilmanvaihdon perussäätö

Perussäätö on säätö, johon iv-laitteet on rakentamisen ja/tai säätötyön yhteydessä säädöin ja mittauksin aseteltu niin, että ilmanvaihto täyttää säännökset.

Ilmanvaihto on pyrittävä pitämään toiminnassa kosteushaittojen välttämiseksi.

X

 

Huippuimuri

Huippuimuri on talon katolla. Se on yhden huoneiston poistoilmakone.

X

 

Ilmanvaihtokanavat

X

 

Liesikupu

 

X

Hormien puhdistus

 

X

 

 

 

Poistoventtiili
Ilmanvaihtokanavan päässä huoneessa oleva laite, jolla myös säädetään ilmamäärää. Venttiili sisältää myös lukitusmekanismin, jolla se säädetään mitattuun arvoon ja asentoon

- korjaus

- puhdistus
X

 

 

  

X

 

Tuloilmaventtiili, ulko- ja sisäpuoliset osat

 

X

Liesikuvun suodattimien puhdistus tai uusiminen

Suodattimen tarkoituksena on ottaa huoneeseen tulevasta ilmasta pois mekaaniset epäpuhtaudet, kuten rasva.

 

 

X

Sähkölaitteet

 

 

Huoneiston sisäiset sähkö- ja tiedonsiirtojohdot kiinteän verkon liitäntäpisteeseen (johdon päähän saakka).

X

 

(Jakokeskus) sulaketaulu

X

 

Sähkömittari

Tässä yhteydessä sähkömittarilla tarkoitetaan energiamittaria eli ns. kWh-mittaria, joka on sähkölaskutuksen perusteena. Ostosopimus tehdään osakkaan ja sähkön jakeluyhtiön kesken, jolloin sähkömittari on jakeluyhtiön omaisuutta.  Sähkön jakeluyhtiö myös vastaa sen kunnossapidosta.

X

 

Kytkin, käynnistin ja pistorasia

 

X

Sulake, valaisin ja lamppu

 

X

Yhteisantennilaitteet

X

 

Huoneistokohtaiset sähkölämmityslaitteet ja lämmityskaapelit säätimineen (mm. kattosäteily- ja lattialämmitys sekä sähköpatterit)

Lämmityskaapelin säädin on lämpökaapelin sähkövirtaa säätävä laite. Huoneistojen sisäpuolella yhtiön kunnossapitovastuuseen kuuluvat huoneistoihin samantasoisina asennetut sähköjohdot kiinteän verkon liitäntäpisteeseen saakka. Sähköjohtoihin liitetyt laitteet ja valaisimet niihin kuuluvine johtoineen ovat osakkaan vastuulla.

 

X

Jääkaappipakastin

 

X

Liesi, liesitaso ja uuni

 

X

Pesukoneet, pyykinkuivauskaappi tai-rumpu

 

X

Lämminvesivaraaja (sähkölaitteet)

 

X

Saunan kiuas ja ohjauskeskus

 

X

Keskuspölynimuri

- huoneiston sisäpuoliset osat

- huoneiston ulkopuoliset osat

 

 

X

X

Aluevalaistus

X

 

Valaisinpylväät

X

 

Sisääntulokatoksen valot

X

 

Autokatoksen, väestösuojan ja pyörävaraston valot

X

 

Auton lämmityspistorasiat

X

 

Muut laitteet ja laitteistot

 

 

Postilaatikko

X

 

Jätehuolto, jäteastiat

- yhteinen

- osakkaan oma

 

X

 

 

X

Yhtenäiset nimikilvet ja opasteet (yleisissä tiloissa)

X

 

Osakkeenomistajan käytössä oleva rajattu piha-alue

Nurmikko tms. istutukset, terassit

Puut

 

 

X

 

X

 Asukkaan tehdessä muutoksia huoneiston alkuperäiseen varustukseen tai rakentaessaan kokonaan uusia järjestelmiä muuttuu näiden järjestelmien osalta ylläpitovastuu kokonaan asukkaalle.

Mikäli muutos tai korjaustyö kohdistuu taloyhtiön vastuulla olevaan rakenteeseen tai järjestelmään on toimenpiteestä kerrottava ennen sen aloitusta hallitukselle .

 Merkittäviin muutoksiin tulee saada vähintään taloyhtiön hallituksen lupa.

1.7.2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain mukaan asukkaan on ilmoitettava viipymättä yhtiölle sellaisesta huoneiston viasta tai puutteesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiön vastuulle. Samoin asukas on velvollinen ilmoittamaan etukäteen suunnittelemistaan remonteista.