Taloyhtiön säännöt

Yhteisten sääntöjen noudattaminen lisää asukkaiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Lähtökohtana on, ettei kukaan tarpeettomasti häiritse muita asukkaita, aiheuta epäsiisteyttä tai vaaranna turvallisuutta kiinteistön alueella. Asukkaiden tulee huolehtia, että heidän vieraansakin noudattavat sääntöjä.

1 § Yhteiset tilat ja ulkoalueet

Piha-alueella ja yhteisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Nurmikoiden, istutusten ja puiden vahingoittaminen on kielletty. - Kilpien ja mainosten kiinnittäminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

Autojen pysäköinti, pyörien säilytys
Autot pysäköidään asukkaiden omille paikoille autokatoksissa tai kummankin katoksen päädyssä olevalle p-paikalle. Muut rekisteröidyt ajoneuvot (mopot, moottoripyörät, mönkijät, mt-kelkat) pysäköidään p-paikalle tai sähkötilan edustan laatoitukselle.

Pysäköinti asuntojen edustajalle pelastustiellä on sallittu lyhytaikaisesti tavaroiden kuljetusta varten siten, että tarvittaessa ajoneuvo on heti siirrettävissä.

Vieraiden autoille ensisijainen pysäköintipaikka on sisääntulon vasemmalla puolella, vastapäätä postilaatikoita oleva p-paikka.

Polkupyörien säilytyspaikkana on pyörävarasto. Mikäli pyörää säilytetään omalla autokatospaikalla tai asunnon seinustalla, ei pyörä saa nojata seinään tai muihin rakenteisiin. 

Liikenneturvallisuus piha-alueella

Liikenneturvallisuus piha-alueella vaatii huomiota. Tarpeetonta ajoa ja alueen ympäri kiertävän pelastustien käyttöä tulee välttää.  Nopeus on oltava hiljainen, alle 15 km/h. On ymmärrettävä, että pihoilla leikkii ja juoksee pikkulapsia. Erityisiä ongelmakohtia ovat C-talon päädyt, joissa auto voi tulla yllättäen rakennuksen kulman takaa suoraan päätyasuntojen portaiden eteen. 

2 § Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat viedään lajiteltuina jäteastioihin. Ohjeet jätteiden lajittelusta ja niiden sijoittamisesta jäteastioihin löytyvät jätekatoksen seinältä sekä jätehuoltoyhtiön asuntoihin jakamista ohjekirjasista.  Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava (remontti- ja ongelmajätteet, isot esineet). Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.

3 § Huoneistot

Naapureiden häiritsemistä on vältettävä kaikissa tilanteissa. Erityisesti on muistettava yörauha kello 22.00 - 07.00 välisenä aikana.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti (kts. erilliset ohjeet / kotisivujen kohta "Kunnossapito"). WC- ja muihin viemäreihin ei saa laskea jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Ongelmajätteitä (maalit, liuottimet, akut, paristot ym) ei saa päästää viemäriin tai muiden jätteiden mukana roska- ja jäteastioihin.

Osakkaiden mahdollisesti suunnittelemista huoneistoremonteista ja muista rakenteellisista muutoksista on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle. Töille on saatava hallituksen lupa.

Kaikista vaurioista on viipymättä ilmoitettava isännöitsijälle tai muulle hallitukselle. Toimintaohjeet vesi- ja sähkövahinkotilanteiden varalta ovat kotisivujen kohdassa "Turvallisuus". Asukkaiden on syytä perehtyä ohjeisiin ja opetella asiat siten, että yllättäen eteen tulevissa tilanteissa osataan toimia oikein.

4 § Kotieläimet

Kotieläimet eivät saa häiritä muita asukkaita. Koirat tai kissat eivät saa kulkea vapaina asunnon oman pihan ulkopuolella. Autokatokset ja naapurien seinävieret eivät ole eläinten kulku- ja ulostuspaikkoja. Kaikenlainen epäsiisteyden aiheuttaminen on jyrkästi kielletty.

5 § Muuta

Mahdolliset muut määräykset (sääntöjen numeroituja pykäliä jatketaan tarpeen mukaan).