Asukastiedote 2/2021

Syystalkoot

Syystalkoot sunnuntaina 17.10.2021 klo 13:00 alkaen. Mikäli ajankohta ei sovi niin

korvaavia töitä pyydettävä isännöitsijä Olli Vanhaselta.

  

Aurinkoista syksyä toivottaen,

 

Hallitus

Asukastiedote 1/ 2021

 Yhtiökokous järjestetään 17.5.2021 klo 18:00 taloyhtiön autokatoksessa, mikäli koronatilanne ei estä kokouksen pitämistä.

  

Aurinkoista kevättä toivottaen

 

 Hallitus

Asukastiedote 4/2020

Syystalkoot

Syystalkoot sunnuntaina 18.10.2020 klo 13:00 alkaen. Varalla 25.10.2020. 

Aurinkoista syksyä toivottaen,

Hallitus

Asukastiedote 3/2020

24.6.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa taloyhtiön hallitukseen valittiin Jari Ruokonummi, Olli Vanhanen ja Sauli Mäkinen. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee jakoon lähiaikoina.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus piti kokouksen ja valitsi puheenjohtajaksi Jari Ruokonummen (050-4553650). Olli Vanhanen (050-4553600) jatkaa isännöitsijänä ja Sauli Mäkinen (044-7600374) hallituksen sihteerinä.

Asukastiedote 2/2020

Yhtiökokous pidetään keskiviikkona 24.6.2020 klo 18:00. Kokous pidetään autokatoksessa. Oma tuoli mukaan. Muistetaan turvavälit!. Varsinainen kokouskutsu jaetaan myöhemmin.

Hallitus

Asukastiedote 1 / 2020

 Yhtiökokouksen järjestämistä on päätetty siirtää koronavirustilanteen vuoksi.

 Yhtiökokouksen ajankohta tiedotetaan heti kun tilanne mahdollistaa sen järjestämisen.

 Yhtiövastikkeen maksua jatketaan entiseen malliin. Jokainen voi yksityisesti harrastaa

 talkootoimintaa pihan yhteisillä alueilla ja tehdä toimia esim. räystäskourujen puhdistusta ja haravointia.

 

  

 

Aurinkoista kevättä toivottaen,

 

Hallitus

 

Asukastiedote 1 / 2019

17.4.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa taloyhtiön hallitukseen valittiin Laura Törnblom, Olli Vanhanen ja Sauli Mäkinen. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee jakoon lähiaikoina.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus piti kokouksen ja valitsi puheenjohtajaksi Laura Törnblomin (040-5601966). Olli Vanhanen (050-4553600) jatkaa isännöitsijänä ja Sauli Mäkinen (044-7600374) hallituksen sihteerinä.

1.     Hoitovastike ei muutu

Hoitovastike on edelleen 1,25 euroa / m2 / kk.

2.     Katon lumiesteet

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti asuinrakennuksien katoille tullaan asentamaan lumiesteet lähiaikoina.

3.     Piha-alueiden hoito

 • Yhtiökokouksessa päätettiin, että piha-alueiden hoito tehdään edelleen talkoovoimin. Tämä koskee myös piha-alueiden hiekoitusta talviaikaan.
 • Asukkaita kehotetaan kiinnittämään huomiota piha-alueiden yleiseen siisteyteen.
 • Kevään ensimmäinen talkoopäivä on lauantaina 11.5.2019 ja toinen lauantaina 18.5.2019
 • Aloitetaan talkoot klo 13.00.
 • Yhtiökokouksessa päätettiin ottaa talkoomaksu takaisin käyttöön. Mikäli osakas ei halua/pysty osallistumaan talkoisiin, työn korvataan aikaisemman käytännön mukaisesti maksamalla 40 €/talkoopäivä taloyhtiölle. Työsuoritteen voi tarvittaessa tehdä muunakin ajankohtana, mutta tästä tulee sopia hallituksen kanssa ennen talkoopäivää.

4.     Autojen pesu

Yhtiökokouksessa päätettiin, että auton pesusta taloyhtiön vedellä veloitetaan 2 €/kerta. Isännöitsijä hankkii tätä varten letkun ja letkukelan väestönsuojaan, jossa olevaan vesipisteeseen letkun voi liittää.

5.     Pyörävarasto

Asukkaita pyydetään huomioimaan, että pyörävarasto on tarkoitettu vain polkupyörien säilytystä varten. Moottoripyörät, mopot yms. tulee pysäköidä sähköpääkeskuksen edustalle.

 

Aurinkoista kevättä toivottaen,

Hallitus

Asukastiedote 2 /2018

Syystalkoot

 • Ensimmäinen talkoopäivä on lauantaina 20.10.2018 ja tarvittaessa toinen lauantaina 27.10.2018.
 • Aloitetaan talkoot klo 13.00.
 • Asukkaita pyydetään puhdistamaan väliaidat ja ikkunapellit omalta huoneisto-osuudeltaan.

Aurinkoista syksyä toivottaen,

Hallitus

Asukastiedote 1 / 2018

18.4.2018 pidetyn yhtiökokouksen pöytäkirja jaellaan piakkoin.

1.     Hoitovastike ei muutu

Hoitovastike on edelleen 1,25 euroa / m2 / kk.

2.     Huoneistoremontit

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava asuntonsa remontista kirjallisesti taloyhtiölle ennen remontin alkamista. Menettelyn tarkoituksena on estää virheitä ja ehkäistä vahingonkorvausvastuita.

Pienistä muutostöistä, kuten tapetoinnista, maalauksesta ja väliovien vaihtamisesta, ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Remonttia ei saa aloittaa, ennen kuin remontti-ilmoitus on käsitelty ja osakas on saanut taloyhtiöltä luvan remonttiin.

 

Mitä remontoidessa on huomioitava?

 • Tee ilmoitus remontista isännöitsijälle hyvissä ajoin ennen remontin alkua.
 • Ota huomioon taloyhtiön järjestyssäännöt, esimerkiksi yörauhan aikaan ei saa remontoida.
 • Älä koskaan tuki pelastusteitä.
 • Huomioi, että remonttijätteitä ei saa viedä taloyhtiön keräysastioihin.

3.     Kevättalkoot

 • Ensimmäinen talkoopäivä on lauantaina 5.5.2018 ja toinen lauantaina 12.5.2017
 • Aloitetaan talkoot klo 13.00.
 • Asukkaita pyydetään puhdistamaan väliaidat ja ikkunapellit omalta huoneisto-osuudeltaan.

 Aurinkoista kevättä toivottaen

Hallitus

Asukastiedotteet

Asukastiedote 2/2017 (5.10.2017)

1. Syystalkoot

 • Ensimmäinen takoopäivä on lauantaina 21.10.2017 ja toinen lauantaina 27.10.
 • Aloitetaan talkoot klo 13:00.

2. Nuohous

Osakkaat, joiden asunnoissa on takka, pyydetään huolehtimaan vuosittaisesta hormin nuohouksesta ja toimittamaan niistä todistus isännöitsijälle.

Aurinkoista syksyä toivottaen,

Hallitus

Asukastiedote 1/2017 (17.4.2017)

1. Hoitovastike ei muutu

Hoitovastike on edelleen 1,25 € / m2/ kk.

2. Kaapeli-tv:n korvaus

Yhtiökokouksessa päätettiin, että LPO:n kaapeli-tv tullaan korvaamaan yhteisantenniratkaisulla. Isännöitsijä irtisanoo nykyisen sopimuksen LPO:n kanssa ja käynnistää antenniratkaisun tilausprosessin. Ajankohdasta ja osakkaiden tarvittavista toimenpiteistä koskien yhteisantenniratkaisuun siirtymistä tiedotetaan myöhemmin.

3. Kevättalkoot

Ensimmäinen talkoopäivä on lauantai 6.5.2017 klo 13 ja toinen talkoopäivä 13.5.2017 klo 13.

Aurinkoista kevättä toivottaen,

Hallitus

Asukastiedote 2/2016 (30.9.2016)

Syystalkoot pidetään lauantaina 29.10.2016 alkaen klo 13 ja lauantaina 12.11.2016 alkaen klo 13.

Asukastiedote 1 / 2016

1.      Hoitovastike nousee

Hoitovastike nousee 0,15 €/m2/kk. Uudet vastikkeet tulevat voimaan 1.5.2016 alkaen 1,25 €/m2/kk eli isommat asunnot 139,38 €/kk ja pienemmät 111,25 €/kk (entiset viitenumerot).

2.      Piha-alueiden kunnossapito

Yhtiökokous päätti, että piha-alue ja istutukset hoidetaan omatoimisesti ja talkootöinä kuten aiempinakin vuosina. Asuntojen sisäänkäynnin ja terassin puoleisten alueiden siisteydestä huolehtii kukin osakas oma-aloitteisesti.

Yhteisten alueiden hoidosta peritään huoneistokohtaista kiinteistönhoitomaksua myös tänä vuonna. Maksun (160 €) voi suorittaa osallistumalla taloyhtiön hallituksen ennalta ilmoittamiin talkoisiin, joita järjestetään neljä kertaa vuodessa (kahdet talkoot kevät- ja syyskaudella á 40 € / kerta). Poissaolo yksittäisestä tapahtumasta on mahdollista korvata muuna ajankohtana tehdyllä työsuorituksella. Hoitomaksu tai siitä kuuluva osa laskutetaan vuoden lopulla.

3.      Kevättalkoot

 • Ensimmäinen talkooilta lauantaina 7.5.2016 alkaen klo 13:00
 • Toinen talkooilta torstaina 12.5.2016 alkaen klo 18.00

4.      Piha-alueen sorapinnan korjaus

 • Piha-alueen sorapinta korjataan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
 • Huom! Ajoneuvot on pysäköitävä sorapinnan korjauspäivänä tien varteen!

Aurinkoista kevättä toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 4 / 2015

1. Syystalkoot

  Ensimmäinen talkooilta on lauantaina 24.10.2015 ja toinen lauantaina 14.11.
  Aloitetaan talkoot klo 14.00.
Talkoissa raivataan pihapiiriä aluskasvillisuudesta ja puustosta muiden syystalkootöiden lisäksi.
 
Töiden päätteeksi 24.10 2015 klo 17:00 alkaen on tarjoilua = TERVETULOA TALKOISIIN!

2.   Lämminvesivaraajan vastus

Taloyhtiö on hankkinut yllättävien vastusten hajoamisten varalle lämminvesivaraajan vastuksen, joka on sähköpääkeskuksessa, mistä sen voi tarvittaessa hakea. Tilalle on tuotava samanlainen vastus.

 Aurinkoista syksyä toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 3 / 2015

Taloyhtiön osakkaille tehtiin kysely toukokuussa ilmalämpöpumppujen asentamisesta. Kyselyn tulosten perusteella on ohjetta ilmalämpöpumppujen asentamisesta muutettu. Uudet ohjeet ovat seuraavat:

 1. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikköä ei saa kiinnittää rakennukseen, vaan se on sijoitettava omalle perustukselle tai esim. terassille.
 2. Ulkoyksikköön tulevat putket ja johdot on koteloitava tehdasvalmisteisella kotelojärjestelmällä.
 3. Ulkoyksikön lauhdevesien poisto on järjestettävä asianmukaisesti siten, ettei rakennukselle aiheudu kosteusrasitusta. 
 4. Ilmalämpöpumpun asennus on olennainen muutos huoneiston teknisiin järjestelmiin. Tämän takia asennuksen on saatava etukäteen lupa hallitukselta. 
 5. Mikäli asennuspaikka on talon itä- tai päätyjulkisivu on hallitukselle tehtävään hakemukseen liitettävä tekninen selvitys jossa mm. kuvataan lauhdevesien poisjohtaminen, ulkoyksikön korkeusasema ja sijoituspiirustus.  Ulkoyksikkö pitää lisäksi koteloida talon värisellä rimakotelolla (väri Panu 7352).

Asukastiedote 2 / 2015

1.     Hoitovastike ei muutu

Hoitovastike on 1.5.2015 alkaen edelleen 1,10 euroa / m2 / kk (isommat asunnot 122,65 €, pienemmät 97,90 €, entiset viitenumerot).  

2.     Piha-alueiden kunnossapito

Yhtiökokous päätti, että piha-alue ja istutukset hoidetaan omatoimisesti ja talkootöinä kuten aiempinakin vuosina. Asuntojen sisäänkäynnin ja terassin puoleisten alueiden siisteydestä huolehtii kukin osakas oma-aloitteisesti.

Yhteisten alueiden hoidosta peritään huoneistokohtaista kiinteistönhoitomaksua myös tänä vuonna. Maksun (160 €) voi suorittaa osallistumalla taloyhtiön hallituksen ennalta ilmoittamiin talkoisiin, joita järjestetään neljä kertaa vuodessa (kahdet talkoot kevät- ja syyskaudella á 40 € / kerta). Poissaolo yksittäisestä tapahtumasta on mahdollista korvata muuna ajankohtana tehdyllä työsuorituksella. Hoitomaksu tai siitä kuuluva osa laskutetaan vuoden lopulla. 

3.     Kevättalkoot

 • Ensimmäinen talkooilta on 5.5.2015 tiistaina ja toinen 12.5. tiistaina.
 • Aloitetaan talkoot tiistaina 5.5. klo 18.00 (sama kellonaika myös muina iltoina).

Töiden päätteeksi  5.5 2015 klo 19:30 alkaen on tarjoilua = TERVETULOA TALKOISIIN!

4.     Asuntojen väliaitojen uusiminen

Yhtiökokous päätti että väliaidat uusitaan kesän aikana. Väliaidaksi on valittu vinyyliaitaelementit.

5.     Ilmalämpöpumppujen yhteishankinta

Mikäli osakkaat ovat kiinnostuneita hankkimaan ilmalämpöpumpun yhteishankintana, ottakaa yhteyttä Sauli Mäkiseen mahdollisimman pian.

 

Aurinkoista kevättä toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 1/2015                                                                  18.2.2015

 

 

Sään ja lämpötilojen vaihdellessa kulkuteiden liukkaus saattaa yllättää.

Piha-alueella ja kulkuteillä liikuttaessa tulee kiinnittää huomiota varovaisuuteen ja käyttää liukastumisia estäviä apuvälineitä (nastat tai muut liukuesteet kengissä ym).

Asukkaita pyydetään varoittamaan myös vieraitaan piha-alueen liukkaudesta.

HIEKKA-ASTIA m/EERO (vihreä)

Pieni hiekka-astia (m/EERO 150 litraa) löytyy teknisen tilan edessä olevasta katoksesta (lähellä postilaatikoita). Hiekka-astia on tarkoitettu liukkauden torjunnan ”ensiapuun” eli sisältä löytyy pieni määrä hiekoitussepeliä sekä jäänsulatusainetta. Niillä pystyy tarvittaessa ”paikkaamaan” vaarallisimmat kohdat pihalla ja portaiden edessä. Apua voi olla myös jääraudasta (m/Fiskars), jota säilytetään pyörävarastossa.

Laajemmat hiekoitukset pihalla ja pelastustiellä hoitaa urakoitsija erikseen tehtävien toimeksiantojen perusteella.

Aurinkoista kevättalvea toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 5/2014                                                                  18.12.2014

Kiinteistöliitto ja LVI-urakoitsijat ovat taas joulun lähestyessä varoittaneet ”jouluyllätyksistä”, joita kinkun paistorasva aiheuttaa viemäriputkissa. Lämpimänä viemäriin kaadettu rasva muuttuu jäähtyessään tahmaiseksi ja lopulta jämähtää viemäriputken sisäpinnalle. Huuhtelu ei auta, koska rasvat liukenevat huonosti veteen. – KINKUN PAISTORASVA tulee jäähdyttää ja ”paketoida” biojäteastiaan.

”Joulu on jo ovella …”

Samalla, kun taloyhtiön hallitus kiittää asukkaita kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää joulua, on tarpeen muistuttaa jätehuollosta. Joulun aikaan taloyhtiön jäteastiat täyttyvät. Niihin ei tule sijoittaa suuria esineitä ja joululahjojen pakkauksia kokonaisina vaan mahdollisimman pieniin ja vähän tilaa vieviin osiin pilkottuina.

Joulun jälkeen jätehuoltoyhtiön kuljetettaviksi tarkoitetut joulukuuset on jätettävä 14.1.2015 mennessä jätekatokseen http://www.iuj.fi/ajankohtaista/nain-joulun-jatehuolto-toimii.aspx.

Sään ja kelien vaihdellessa on syytä muistaa, ettei taloyhtiö ei järjestä piha-alueen hiekoitusta. Hiekkaa on jokaisen saatavilla jätekatoksen takana olevasta säiliöstä.

Myös paloturvallisuus korostuu jouluna ja vuoden vaihteessa. Ilotulitteiden käyttö on kiellettyä taloyhtiön alueella sekä turvallisuus- että siisteyssyistä. Ilotulitusrakettien ja –paukkupommien käytölle sopivia alueita on monessa suunnassa, muun muassa läheisellä pallokentällä.

Hyvää ja turvallista Joulua sekä Onnea Uudelle Vuodelle 2015   

Hallitus

Asukastiedote 3/2014                                                                  27.8.2014

Taloyhtiön hallituksen elokuussa käsittelemistä asioista tiedoksi seuraavaa:

1.     Energiatodistukset

Insinööritoimisto Mites on laatinut taloyhtiön asuinrakennuksille energiatodistukset. Todistukset ovat voimassa 10 vuotta. Sähkölämmitteisten talojen energialuokka on E. Todistuksiin on kirjattu:
 • Rakentamisajankohtana energiatehokkuusmääräykset hyvin täyttävä rivitalo, jonka ET-luokka vanhassa energiatehokkuusluokittelussa oli A.
 • Ei suosituksia rakenteiden energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi.
 • Ostoenergian tarvetta voidaan vähentää huoneistokohtaisilla lämpöpumpuilla.

2.    Kiinteistönhoito

 1. Asunnon B 1 pesutilojen rakenteissa oli epäilty kosteusvauriota. Asunnon omistaja oli ilmoittanut tilanteesta isännöitsijälle ja hallituksen puheenjohtajalle, mikä on taloyhtiön ohjeiden mukainen toiminta (kiitokset asian ilmoittamisesta).

  Kiinteistöjen tutkimus- ja korjaustöiden asiantuntijayritys, RKM-Kuivaustekniikka Oy suoritti 12.8. ap:llä tarvittavat kosteusmittaukset ja muut tilanteen kartoittamistoimet. Mittaustulosten ja asiantuntija-arvion mukaan rakenteissa ei ole kosteusvauriota. RKM-Kuivaustekniikka Oy toimittaa taloyhtiölle mittauspöytäkirjan (kopio annetaan B 1 osakkaalle).
 2. Todettiin, että usein sekaannuksia aiheuttavat pesutilojen laatoituksen päältä tehdyt mittaukset, joissa saattaa näkyä kosteusarvoja sekä saumauksissa että laatoissa ja välittömästi niiden alla olevassa laastissa. Nämä kuuluvat siihen ”tapettiin”, jonka kunnosta huolehtiminen on taloyhtiön vastuunjakotaulukon mukaisesti osakkaan vastuulla. Laatat (ja saumauslaasti) eivät ole vesitiiviitä. Ne haurastuvat iän myötä.

  Kosteussulku rakenteisiin on em. laatoituksen takana. Kosteussulun ja rakenteiden kunto on taloyhtiön vastuulla.  Käytiin läpi taloyhtiön kotisivuilta löytyvät asunnon tarkastus- ja kunnossapito-ohjeet, jotka on jaettu myös kirjallisina asukkaille.
 3. Kunnossapito-ohjeet ovat ajan tasalla. Niiden merkityksestä ja noudattamisesta on syytä muistuttaa riittävän usein. Erityisen tärkeää on ”tarkastaa, että pesuhuoneen seinä- ja lattialaatoituksen nurkkien silikonisaumaus on virheetön. Saumojen rikkoontuminen on yleinen syy vesivahinkojen syntymiselle. Saumojen kunnon ylläpito on asunnon haltijan vastuulla”.

  Kylpyhuoneremontit on yleensä todettu tarpeellisiksi noin 15 vuoden käytön jälkeen. Hallitus selvittää, millä hinnalla asukkaiden avuksi löytyisi asiantuntevaa apua pesutilojen kunnon tarkastamiseen (esim. RKM-Kuivaustekniikka Oy:n edustaja).

  Asiantuntija-apu ja mahdolliset remontit kuuluvat osakkaiden vastuulle ja maksettaviksi. Korjauksiin tulee saada taloyhtiön lupa ja töiden teettämiseen (kosteussulku ml) sopii vain valtuutettu asiantuntijayritys.  On tärkeää, että osakas ilmoittaa hankkeista taloyhtiön hallitukselle, jonka velvollisuus on huolehtia, että työt tulevat tehdyiksi oikein ja korjausrakentamista koskevien määräysten mukaisesti.

3.    Muut asiat

Asuntojen väliaitoja on tarve uusia ensi kesänä. Kunnostaminen raakalaudasta ei ole enää käyttökelpoinen ratkaisu. Hallitus selvittää paremmin kestävien aitojen kustannukset (esim. Glan Oy:n vinyyli- ym aidat).
Syystalkoiden ajankohdiksi tänä vuonna on suunniteltu lauantai 4.10. klo 15.00 alk (1.talkoopäivä), 11.10. klo 15.00 alk (2.talkoopäivä) ja lauantai 18.10. klo 15.00 alk (varapäivä)

 Muutoksista ilmoitetaan, mikäli puiden lehdet putoaisivat tai lunta alkaisi tulla normaalia aiemmin.

 Pirteää syksyä toivottaen

 Hallitus

Asukastiedote 2/2014                                                                  11.4.2014

1.     Hoitovastike ei muutu

Hoitovastike on 1.5.2014 alkaen edelleen 1,10 euroa / m2 / kk (isommat asunnot 122,65 €, pienemmät 97,90 €, entiset viitenumerot).  

2.     Piha-alueiden kunnossapito

Yhtiökokous päätti, että piha-alue ja istutukset hoidetaan omatoimisesti ja talkootöinä kuten aiempinakin vuosina. Asuntojen sisäänkäynnin ja terassin puoleisten alueiden siisteydestä huolehtii kukin osakas oma-aloitteisesti.

Yhteisten alueiden hoidosta peritään huoneistokohtaista kiinteistönhoitomaksua myös tänä vuonna. Maksun (160 €) voi suorittaa osallistumalla taloyhtiön hallituksen ennalta ilmoittamiin talkoisiin, joita järjestetään neljä kertaa vuodessa (kahdet talkoot kevät- ja syyskaudella á 40 € / kerta). Poissaolo yksittäisestä tapahtumasta on mahdollista korvata muuna ajankohtana tehdyllä työsuorituksella. Hoitomaksu tai siitä kuuluva osa laskutetaan vuoden lopulla.

Alueelta tullaan kaatamaan lähiaikoina kaksi mäntyä (roskaavat B-talon kattoa ja terasseja).

3.     Kevättalkoot

 • Ensimmäinen talkooilta on 6.5.2013 tiistaina ja toinen 13.5. tiistaina. Mikäli sade estäisi työt jompanakumpana päivänä, on varapäivä torstai 15.5.2012. Talkoopäällikkö on Aarno.
 • Aloitetaan talkoot tiistaina 6.5. klo 17.30 (sama kellonaika myös muina iltoina). Mukaan ehtii myöhemminkin. Jos jokin muu päivä sopii Sinulle paremmin, sovi Aarnon kanssa. 
 • Töiden päätteeksi 6.5.2014 klo 19 alkaen on tarjolla kuumia makkaroita & kylmiä juomia = TERVETULOA TALKOISIIN!

4.     Muut asiat

Taloyhtiön kotisivuilla on viimeisen vuoden aikana ollut 2900 käyntiä ja sivulatauksia yli 3500.

Aurinkoista kevättä toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 1/2014                                                                  11.3.2014

1.   Yhtiökokous torstaina 10.4.2014 klo 18.00

Taloyhtiön hallitus käsitteli 6.3.2014 pidetyssä kokouksessa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja valmisteli yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhtiökokouksen ajankohdaksi päätettiin torstai 10.4.2014 klo 18.00. Kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa, joka jaetaan liitteineen yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla viimeistään viikko ennen yhtiökokousta.

2.   Taloyhtiön säännöt, kunnossapito- ja turvallisuusohjeet

Asukkaita muistutetaan kotisivuilta löytyvistä säännöistä ja ohjeista. Taloyhtiön sääntöjen noudattaminen on tärkeää yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta.

Toimimalla ohjeiden mukaan ja huolehtimalla asunnoissa olevien koneiden ja laitteiden kunnosta voidaan tehokkaasti estää vaara- ja vahinkotilanteita..

 Aurinkoista kevättä toivottaen

 Hallitus

Asukastiedote 4/2013                                                                  21.12.2013

Samalla, kun taloyhtiön hallitus kiittää asukkaita kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää joulua, on tarpeen muistuttaa jätehuollosta. Joulun aikaan taloyhtiön jäteastiat täyttyvät. Niihin ei tule sijoittaa suuria esineitä ja joululahjojen pakkauksia kokonaisina vaan mahdollisimman pieniin ja vähän tilaa vieviin osiin pilkottuina.  Muista myös, että KINKUN PAISTORASVA tulee jäähdyttää ja ”paketoida” biojäteastiaan.

Joulun jälkeen jätehuoltoyhtiön kuljetettaviksi tarkoitetut joulukuuset on jätettävä 14.1.2014 mennessä jätekatokseen (http://www.iuj.fi/lajitteluneuvonta/lajitteluohjeet/7379.aspx).

Sään ja kelien vaihdellessa on syytä muistaa, ettei taloyhtiö ei järjestä piha-alueen hiekoitusta. Hiekkaa on jokaisen saatavilla jätekatoksen takana olevasta säiliöstä.

Myös paloturvallisuus korostuu jouluna ja vuoden vaihteessa. Ilotulitteiden käyttö on kiellettyä taloyhtiön alueella sekä turvallisuus- että siisteyssyistä. Ilotulitusrakettien ja –paukkupommien käytölle sopivia alueita on monessa suunnassa, muun muassa läheisellä pallokentällä.

Hyvää ja turvallista Joulua sekä Onnea Uudelle Vuodelle 2014

Hallitus

Asukastiedote 3/2013                                                                             20.9.2013

Syystalkoot järjestetään lauantaipäivinä 12.10. ja 19.10. kello 15 alkaen. Jos sade estäisi työt kyseisinä päivinä, ovat varalla 14.10. maanantai-ilta ja 26.10. lauantai.

Mikäli haluat tehdä urakkasi Sinulle paremmin sopivana ajankohtana, sovi asiasta. – Talkoiden ensimmäinen päivä on tänä vuonna hieman myöhemmin kuin aiempina vuosina. Syynä on pitkään jatkunut kesä. Jos puista ja pensaista putoaisi runsaasti lehtiä jo lokakuun alussa, talkoourakan voisi tehdä jo etukäteen. Pari tuntia haravointia ja ilmoitus tehdystä työstä.  

Hyvää syksyä toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 2/2013                                                                             12.4.2013 

 Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee jakoon lähiaikoina. 

1.      Hoitovastike ei muutu. Hoitovastike on 1.5.2013 alkaen edelleen 1,10 euroa / m2 / kk (isommat asunnot 122,65 €, pienemmät 97,90 €, entiset viitenumerot).  

2.      Piha-alueiden kunnossapito. Yhtiökokous päätti, että piha-alue ja istutukset hoidetaan omatoimisesti ja talkootöinä kuten aiempinakin vuosina. Asuntojen sisäänkäynnin ja terassin puoleisten alueiden siisteydestä huolehtii kukin osakas oma-aloitteisesti.

Yhteisten alueiden hoidosta peritään huoneistokohtaista kiinteistönhoitomaksua myös tänä vuonna. Maksun (160 €) voi suorittaa osallistumalla taloyhtiön hallituksen ennalta ilmoittamiin talkoisiin, joita järjestetään neljä kertaa vuodessa, kahtena iltana kevät- ja syyskaudella (4 talkooiltaa, á 40 € / ilta). Poissaolo yksittäisestä tapahtumasta on mahdollista korvata muuna ajankohtana tehdyllä työsuorituksella. Hoitomaksu tai siitä kuuluva osa laskutetaan vuoden lopulla.

3.      Kevättalkoot: Ensimmäinen talkooilta on 14.5.2013 tiistaina ja toinen 21.5. tiistaina. Mikäli sade estäisi työt jompanakumpana päivänä, on varapäivä torstai 23.5.2013. Aloitetaan talkoot tiistaina 14.5. klo 17.30 (sama kellonaika myös muina iltoina). Mukaan ehtii myöhemminkin. Jos jokin muu päivä sopii Sinulle paremmin, sovi etukäteen.

4.      Muut asiat. Taloyhtiön kotisivuja ylläpidetään Kotisivukone-palvelulla, joka on rekisteröinyt 16.4.2010 alkaen sivujen käyttö- ja kävijämäärät. Kolmen vuoden aikana sivuillamme on ollut yhteensä 4452 käyntiä ja sivulatauksia yli 6800. Vilkkaimpina päivinä on sivuilla ollut kymmeniä kävijöitä ja yli sata sivulatausta.

Aurinkoista kevättä toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 1/2013                                                                             15.3.2013  

1.      Yhtiökokous torstaina 11.4.2013 klo 18.00 (Fortum kerhotila, Aleksanterinkatu 5). Kokouskutsu liitteineen on jaettu postilaatikoihin.

2.     Rakennusten kunnossapito

Taloyhtiön hallituksen kokouksessa 6.3.2013 todettiin, ettei asuntojen ja yhteisten tilojen kohdalla ole havaittu rakenteellisia vikoja. Pieniä, helposti korjattavia rikkoutumisia on toki tapahtunut (vesikourun vioittuminen lumien pudotessa katolta ym). Tietoon ei kuitenkaan ole tullut sellaisia seikkoja, joiden tarkastamiseen tarvittaisiin ulkopuolista asiantuntijaa.  

Siten vuodelle 2013 suunniteltu kuntotutkimus taloyhtiön kaikissa tiloissa ja asunnoissa ei ole tarpeen. Samoin edellisessä yhtiökokouksessa käsitelty rakennusten uusintamaalaus ja asuntojen väliaitojen uusinta voidaan siirtää ainakin vuodella eteenpäin. 

Em. asiat on otettu huomioon selvityksessä asunto-osakeyhtiön kunnossapitotarpeista vv 2013-2017, joka on jaettu yhtiökokouskutsun mukana.

3.     Asuntojen ja niissä olevien laitteiden kunnon valvonta

Kuten kunnossapitoselvitykseen on kirjattu, pyydetään asukkaita valvomaan asuntojen kuntoa huolella ja ilmoittamaan isännöitsijälle kaikista kysymyksiä herättävistä havainnoista.

 Asunnoissa olevat koneet ja laitteet ovat asukkaiden vastuulla. Osa pesu- ja astianpesukoneista ja muista laitteista on yhtä vanhoja kuin 10 vuotta täyttävä taloyhtiö. On syytä muistaa, ettei koneita saa jättää toimimaan asunnosta poistuttaessa. Kotivakuutus ei korvaa koneen käytöstä aiheutunutta vahinkoa, joka tapahtuu asukkaan ollessa pois asunnosta.  

Koneiden vesihanat tulee pitää kiinni, kun konetta ei käytetä. Astianpesukoneen vesiletkut, jotka kulkevat keittiökalusteiden sisällä, kannattaa tarkistaa säännöllisesti (mm. veden poistoletkun haurastuminen on aiheuttanut ikäviä yllätyksiä).

4.     Muut asiat

Kevättalven sään vaihdellessa piha-alue voi olla jäinen. Taloyhtiö ei järjestä hiekoitusta, mutta hiekkaa on saatavilla jätekatoksen takana olevasta hiekka-astiasta. Asukkaiden tulee varoa liukastumista ja varoittaa jäisellä kelillä myös vieraitaan.

Aurinkoista kevättä toivottaen

Hallitus 

Asukastiedote 2/2012                                                                             14.9.2012 

Tervetuloa syystalkoisiin. Jokavuotisten töiden ohella tärkeänä kohteena on uusittujen postilaatikoiden ympäristön nurmettaminen, joka tehdään 22.9. (varapäivä maanantai 24.9. klo 17.30).

Syystalkoot lauantaina 22. 9. ja 20.10.2012 klo 15.00 alkaen

Syystalkoot järjestetään lauantaipäivinä 22.9. ja 20.10. kello 15 alkaen. Jos sade estäisi työt kyseisinä päivinä, ovat varapäivinä 24.9. maanantai ja 27.10. lauantai.

Mikäli haluat tehdä urakkasi Sinulle paremmin sopivana ajankohtana, sovi asiasta etukäteen.

Hyvää syksyä toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 1/2012                                                                             20.4.2012

Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee jakoon lähiaikoina.

1.     Hoitovastike nousee 1.5.2012 (KORJAA PANKKISIIRTOOSI OIKEA SUMMA)

Hoitovastike on 1.5.2012 alkaen 1,10 euroa / m2 / kk. Korjaa pankkisiirtoosi oikea summa (isommat asunnot 122,65 €, pienemmät 97,90 €). Viitenumerosi on entinen. Jos olet jo maksanut aiemman (pienemmän) vastikkeen, maksa erotus (viitenumero aina sama) ja korjaa summa pysyvästi ennen seuraavan kuukauden maksua.

2.     Piha-alueiden kunnossapito. Yhtiökokous päätti, että piha-alue ja istutukset hoidetaan edelleen omatoimisesti ja talkootöinä. Asuntojen sisäänkäynnin ja terassin puoleisten alueiden siisteydestä huolehtii kukin osakas oma-aloitteisesti. -Yhteisten alueiden hoidosta peritään huoneistokohtaista kiinteistönhoitomaksua kuten aiempinakin vuosina. Maksun (160 €) voi suorittaa osallistumalla taloyhtiön hallituksen ennalta ilmoittamiin talkoisiin, joita järjestetään neljä kertaa vuodessa, kahtena iltana kevät- ja syyskaudella (4 talkooiltaa, á 40 € / ilta). Poissaolo yksittäisestä tapahtumasta on mahdollista korvata muuna ajankohtana tehdyllä työsuorituksella. Hoitomaksu tai siitä kuuluva osa laskutetaan vuoden lopulla.

3.     Talkoopäivät. Ensimmäinen talkooilta on 10.5.2012 torstaina ja toinen 15.5. tiistaina. Mikäli sade estäisi työt jompanakumpana päivänä, on varapäivä tiistai 22.5.2012.  Aloitetaan talkoot torstaina 10.5. klo 17.30 (sama kellonaika myös muina iltoina). Mukaan ehtii myöhemminkin. Jos jokin muu päivä sopii Sinulle paremmin, sovi etukäteen.

4.     Muut asiat. Taloyhtiön alueella olevat lahovikaiset ja muuten vaaralliset tai haitaksi olevat puut kaadetaan. Kaadettavien puiden yksilöimiseksi suoritetaan isännöitsijän johdolla lähipäivinä katselmus, jonka perusteella käynnistetään käytännön työt. Kaatamiseen tarvitaan kaupungin lupa. Puiden kaadon suorittaa ulkopuolinen ammattimies (vastuuvakuutukset ym kunnossa).

Muut yhtiökokouksessa käsitellyt asiat löytyvät pian jaettavasta pöytäkirjasta.

Iloista vappua ja hyvää kesänalkua toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 6/2011                                                                             19.12.2011

Taloyhtiön hallituksen kokouksessa 12.12.2011 todettiin, että sähkötilassa olevaan vesijohtoon kesällä asennettu kalkinpoistojärjestelmä on toiminut odotusten mukaisesti. Vesi on selvästi pehmentynyt. Johtoihin aiemmin kertynyttä kalkkia irtoaa edelleen, mutta määrä tuntuu jo vähenevän. Kalkinpoistojärjestelmä päätettiin pitää eikä sitä kokeiluajan jälkeen palauteta

"Joulu on jo ovella". Samalla, kun taloyhtiön hallitus kiittää asukkaita kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää joulua, on tarpeen muistuttaa jätehuollosta. Joulun aikaan taloyhtiön jäteastiat täyttyvät. Niihin ei tule sijoittaa suuria esineitä ja joululahjojen pakkauksia kokonaisina vaan mahdollisimman pieniin ja vähän tilaa vieviin osiin pilkottuina. - Joulun jälkeen on syytä muistaa, ettei jätehuoltoyhtiö ota kuljetettavaksi jäteastioiden viereen jätettyjä joulukuusia. Asukkaiden on itse huolehdittava niiden asianmukaisesta pilkkomisesta ja käsittelystä. 

Myös paloturvallisuus korostuu jouluna ja vuoden vaihteessa. Ilotulitteiden käyttö on kiellettyä taloyhtiön alueella sekä turvallisuus- että siisteyssyistä. Ilotulitusrakettien ja –paukkupommien käytölle sopivia alueita on monessa suunnassa, muun muassa läheisellä pallokentällä.

Hyvää ja turvallista Joulua sekä Onnea Uudelle Vuodelle 2012

Hallitus

Asukastiedote 5/2011                                                                             4.10.2011

Syksy on tullut … ja lehdet varisevat puista. Pian on aika haravoida syksyn lehdet, puhdistaa vesikourut ja valmistella muutenkin taloyhtiön alue talven tuloon … 

Syystalkoot lokakuussa 15. ja 22.10.2010 klo 15 alkaen

Syystalkoot järjestetään tänä vuonna lauantaipäivinä 15. ja 22.10. kello 15 alkaen. Jos sade estäisi työt kyseisinä päivinä, on varapäivänä 29.10. lauantai.- Mikäli haluat tehdä urakkasi Sinulle paremmin sopivana ajankohtana, sovi asiasta etukäteen.

Hyvää syksyä toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 4/2011                                                                             26.7.2011

Taloyhtiön vesijohtoverkkoon on asennettu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kalkinhajoittaja TREBEMA Aqua 3000. 

Kalkinhajoittaja rikkoo kalkkikiteen niin, ettei kalkki enää kiinnity vesijohtoputkiin, vaan kulkee putkiston läpi veden mukana. Käsittely myös puhdistaa putkistoa vanhasta kalkkikerrostumasta. Ensimmäisen käyttövuoden aikana joudutaan ehkä hanojen suuttimiin kertyvää ”kalkkihiekkaa” puhdistamaan 4-6 kuukauden välein.   Kalkinhajoitus vaikuttaa veden pintajännitykseen muuttaen veden pehmeämmäksi, jolloin tiski- ja pesuainemääriä voidaan vähentää. Laitteen käyttöohje suosittaa vähentämään noin 25 %.  

Asukkaita pyydetään seuraamaan kalkinhajoittajan vaikutuksia

 • Havaitaanko vaikutuksia veden laadun / pehmeyden suhteen?
 • Voiko tiski- ja pesuainemääriä vähentää suosituksen mukaisesti?
 • Poistuuko putkistosta vanhaa kalkkikerrostumaa? Tukkeutuuko vesi-hanojen suuttimia? Kuinka usein niitä joudutaan puhdistamaan?
 • Jääkö vielä yhtä paljon kalkkijäämiä hanojen, pesupöytien tai kiukaan pinnoille?
Kalkinhajoittajalla on 4 vuoden takuu ja 12 kuukauden tyytyväisyystakuu. Havaintoja laitteen toiminnasta tullaan kokoamaan puolen vuoden käytön jälkeen. Mahdollisten kysymysten tai välittömiä toimenpiteitä edellyttävien havaintojen osalta pyydetään ottamaan yhteys isännöitsijään.

Heinäkuun terveisin

Hallitus

Asukastiedote 3/2011                                                                             5.7.2011

Kesä jatkuu lämpimänä. Sääennusteiden mukaan helleraja ylittyy tälläkin viikolla. Luonto on kukkeimmillaan.  – Valitettavasti myös rikkakasvit rehottavat.

Asukkaita muistutetaan piha-alueiden hoidon velvoitteista

 • Yhteiset piha-alueet ja istutukset hoidetaan omatoimisesti ja talkootöinä.
 • Asuntojen sisäänkäynnin ja terassin puoleisten alueiden siisteydestä huolehtii kukin asukas oma-aloitteisesti.
Asuntojen sisäänkäynnin ympäristöstä on tarpeen kitkeä rikkakasvit riittävän usein. Seinävierustoilta tulee poistaa kaikki rikkakasvit ja roskat.  

Ruohonleikkaus yhteisillä alueilla on hoitunut sujuvasti, josta parhaat kiitokset tekijöille. Rikkakasvien kitkemiseen varsinkin syreeni-istutusten vierustoilta on vapaaehtoinen apu tarpeen.

Hyvää kesän jatkoa toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 2/2011                                                                             29.4.2011

1.     Hoitovastike nousee 1.5.2011 (KORJAA PANKKISIIRTOOSI OIKEA SUMMA) - Hoitovastike on 1.5.2011 alkaen 1,00 euroa / m2 / kk. Korjaa pankkisiirtoosi oikea summa (isommat asunnot 111,50 €, pienemmät 89 €). Viitenumerosi on entinen. - Jos olet jo maksanut aiemman (pienemmän) vastikkeen, maksa erotus (viitenumero aina sama) ja korjaa summa pysyvästi ennen seuraavan kuukauden maksua.

2.     Piha-alueiden kunnossapito. Yhtiökokous päätti, että piha-alue ja istutukset hoidetaan edelleen omatoimisesti ja talkootöinä. Asuntojen sisäänkäynnin ja terassin puoleisten alueiden siisteydestä huolehtii kukin osakas oma-aloitteisesti.

Yhteisten alueiden hoidosta peritään huoneistokohtaista kiinteistönhoitomaksua kuten aiempinakin vuosina. Maksun voi suorittaa osallistumalla taloyhtiön hallituksen ennalta ilmoittamiin talkoisiin, joita järjestetään neljä kertaa vuodessa, kahtena iltana kevät- ja syyskaudella. Poissaolo yksittäisestä tapahtumasta on mahdollista korvata muuna ajankohtana tehdyllä työsuorituksella. Isännöitsijä hyväksyy suoritteet ja pitää niistä kirjaa. Maksuksi päätettiin 160 € (4 talkooiltaa, á 40 € / ilta). Hoitomaksu tai siitä kuuluva osa laskutetaan vuoden lopulla.

3.     Talkoopäivät

Ensimmäinen talkooilta on 5.5.2009 torstaina ja toinen 12.5. torstaina. Mikäli sade estäisi työt jompanakumpana päivänä, on varapäivä tiistai 17.5.2009

Aloitetaan talkoot torstaina 5.5. klo 17.30 (sama kellonaika myös muina iltoina). Mukaan ehtii myöhemminkin. Jos jokin muu päivä sopii Sinulle paremmin, sovi etukäteen.

4.     Muut asiat. Lumien putoamisen aiheuttamat kattovauriot korjataan lähiviikkojen aikana urakoitsijan toimenpitein. Toistuvasti repeytyneitä lumiesteitä katoille ei enää asenneta. Muut yhtiökokouksessa käsitellyt asiat löytyvät pian jaettavasta pöytäkirjasta.

 Iloista vappua ja hyvää kesänalkua toivottaen

 Hallitus

Asukastiedote 1/2011                                                                             22.3.2011

Lumen määrä on suuri ja sen paino suurempi kuin aiempina vuosina. Nopea lämpötilan nousu vauhditti lumen lähtöä katoilta. Putoava lumi repi tänään irti kahden asunnon ulko-ovien yläpuolelta lumiesteet ja vaurioitti muita rakenteita. Vastaavia yllätyksiä ei näyttäisi olevan tulossa, vaikka katoilla on vielä lunta ja lumisateitakin on tulossa.

SULAMISVESI EI SAA PÄÄSTÄ RAKENTEISIIN!  

On tärkeää että kaikkien asuntojen kohdalla lumet lapioidaan pois siten, ettei sulamisvesiä pääse rakenteisiin. Riittää että seinän ja lumen välissä on rako. Erityisesti olohuoneen ison ikkunan kynnysrakenne vaatii, että mahdollisesti lasia vasten kertynyt lumi poistetaan kauemmaksi.

Kevättä odotellessa

Hallitus

Asukastiedote 7/2010                                                                             17.12.2010

Taloyhtiön hallitus piti 13.12.2010 kokouksen. Esillä olleista asioista saatetaan tiedoksi seuraavaa:

1.      Varautuminen lumen poistoon katoilta
Isännöitsijä seuraa lumen määrän ja vesiarvon / painon kehittymistä rakennusten katoilla. Kevyt pakkaslumi tällä hetkellä ei aiheuta vaaraa kattorakenteille. Jos tilanne muuttuu ja lunta alkaa kertyä runsaasti lisää, järjestetään lumenpoisto talkoilla vastaavasti kuin helmikuussa. Katoilla työskentelyn edellyttämiin turvallisuusjärjestelyihin kiinnitetään asianmukaista huomiota.

2.    Kalkinpoistojärjestelmän hankinta / Vesijohtovedessä oleva kalkki näkyy suihkujen suuttimissa ja pinnoilla, joihin vettä roiskuu. Päätettiin selvittää kalkinpoistojärjestelmän (Somasyr) hankintaa.  Järjestelmä asennetaan sähkötilassa olevaan vesijohtoon. Kustannukset ovat n. 1000 euroa. Isännöitsijä hoitaa käytännön järjestelyt.

3.      Taloyhtiön suunnitelmat ja asiakirjat / Kokouksessa sovittiin aikamäärät, joiden mukaisesti uuden asunto-osakeyhtiölain edellyttämät suunnitelmat ja asiakirjat laaditaan ja päivitetään isännöitsijän ja muiden hallituksen jäsenten toimenpitein. 

Mahdollisten kiinteistössä tehtävien muutostöiden ja korjausten menettelytavoista todettiin, että asunto-osakeyhtiölain mukaisesti asukkaiden on ilmoitettava kirjallisesti taloyhtiön hallitukselle suunnitelmat rakenteisiin tai talotekniikkaan vaikuttavista muutoksista. Hallituksen hyväksyntä on oltava ennen töiden aloittamista. Muutosten kustannuksista (luvat, töiden suoritus ja valvonta ml) vastaa muutosta esittävä osakas. Taloyhtiön vastuulle vastuunjakotaulukon mukaan (kts. yhtiön kotisivut / Kunnossapito kohta 2) kuuluvien kunnossapitokorjausten kustannuksista ja järjestelyistä vastaa luonnollisesti taloyhtiö.

Muutostyöt ja kunnossapitokorjaukset kirjataan remonttirekisteriin (ilmoitukset, lupapäätökset, työsuoritukset ja niiden valvonta), jota pidetään taloyhtiön kotisivujen kohdassa ”Kunnossapito” sekä paperitositteina isännöitsijän hallussa olevassa mapissa.

4.    Muut asiat / Keskusteltiin jätehuollosta ja mahdollisuudesta ottaa käyttöön syväkeräyssäiliöt (Molok) ja muuttaa nykyinen jätekatos taloyhtiön työvälineiden säilytystilaksi. Todettiin myös, että asukkaiden autoja varten tarvitaan lisää lämmityspistokkeita, koska autoja on enemmän kuin autokatopaikkoja. Asiat tulevat esille yhtiökokouksessa.

Pitkään esillä olleen huvimajahankkeen osalta todettiin, ettei sen sijoittaminen A-talon edustalle (ent. leikkikentän paikalle) ole tarkoituksenmukaista. Selkeintä on kunnostaa alue nurmikoksi, kun vanhat ja heikkokuntoiset aidat puretaan. Postilaatikoille rakennetaan tukeva teline ja nurmikon yli tehdään laatoitettu polku. 

5.      Ylimääräiset työt ja velvoitteet / Julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua uuden asunto-osakeyhtiölain myötä lisääntyneistä tehtävistä ja taloyhtiöiden vastuuhenkilöiden velvoitteista. Erityistä huolta on kannettu muun muassa isännöintikustannusten kasvamisesta.

Omassa taloyhtiössämme asiat hoidetaan yhtiökokouksessa päätetyin perustein talkoohengessä. Ei voida kuitenkaan edellyttää, että kaikki lakisääteisesti kasvavat velvoitteet ja runsaasti aikaa vievät työt tehtäisiin korvauksetta. Jatkossa joudutaan arvioimaan ja päättämään, miten tällaiset ylimääräiset työt voidaan oikeudenmukaisesti korvata.

6.      ”Joulu on jo ovella …”

Samalla, kun taloyhtiön hallitus kiittää asukkaita kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää joulua, on tarpeen muistuttaa jätehuollosta. Joulun aikaan taloyhtiön jäteastiat täyttyvät. Niihin ei tule sijoittaa suuria esineitä ja joululahjojen pakkauksia kokonaisina vaan mahdollisimman pieniin ja vähän tilaa vieviin osiin pilkottuina.

Joulun jälkeen on syytä muistaa, ettei jätehuoltoyhtiö ota kuljetettavaksi jäteastioiden viereen jätettyjä joulukuusia. Asukkaiden on itse huolehdittava niiden asianmukaisesta pilkkomisesta ja käsittelystä.

Myös paloturvallisuus korostuu jouluna ja vuoden vaihteessa. Ilotulitteiden käyttö on kiellettyä taloyhtiön alueella sekä turvallisuus- että siisteyssyistä. Ilotulitusrakettien ja –paukkupommien käytölle sopivia alueita on monessa suunnassa, muun muassa läheisellä pallokentällä.

Hyvää ja turvallista Joulua sekä Onnea Uudelle Vuodelle 2011

Hallitus

Asukastiedote 6/2010                                                                             5.10.2010

Pian on aika haravoida syksyn lehdet, puhdistaa vesikourut ja valmistella muutenkin taloyhtiön alue talven tuloon …

Syystalkoot lokakuussa 16. ja 23.10.2010 klo 15 alkaen

Perinteisesti taloyhtiön syystalkoot on pidetty arki-iltoina. Usein pimeys on haitannut työntekoa. Vuosi sitten todettiin, että sopivia talkooajankohtia saattaisivat olla mökki- ja veneilykauden päätyttyä lauantai-iltapäivät.  

Syystalkoot järjestetään tänä vuonna lauantaipäivinä 16. ja 23.10. kello 15 alkaen. Jos sade estää työt kyseisinä päivinä, on varapäivänä 30.10. lauantai. 

Hyvää syksyä toivottaen

Hallitus

 

Asukastiedote 5/2010                                                                             5.6.2010

Taloyhtiön kotisivuille www.pajutie4.com on saatu sijoitettua perustiedot taloyhtiön asioista.  Sivujen kehittäminen ja ylläpito on jatkuva prosessi. Kehittämiseen liittyvät ideat pyydetään saattamaan tiedoksi hallituksen jäsenille.

Talkoot 14.-15.6.2010 päivittäin klo 17 alkaen

Yhtiökokouksessa päätetyllä tavalla laatoitetaan pyörävaraston lattia talkootyönä. Laatoituksen ohella toimenpiteitä vaativina kohteina ovat lisäksi mm. autokatosten tolppien maalaus sekä aitaistutusten hoitotyöt. Tarjolla on monenlaista työtä ja sopivia kohteita riittää jokaiselle.

Asukkaita kutsutaan talkoisiin maanantaina 14.6. ja tiistaina 15.6. seuraavasti:                                   # Aloitetaan maanantaina 14.2. klo 17.00, kokoontuminen pyörävaraston edessä. Mukaan voi tulla klo 17 jälkeenkin. # Jatketaan talkoita tiistaina 15.6., siten kuin töiden loppuun saattaminen vaatii.

Pyörävarastossa olevat polkupyörät ja muu asukkaiden henkilökohtainen omaisuus tulee siirtää pois varastosta talkoiden ajaksi. Pyörien siirto on paras suorittaa jo viikonvaihteessa, viimeistään 13.6. sunnuntaina. Kukin vastaa itse henkilökohtaisen omaisuutensa siirtämisestä ja säilytyksestä töiden ajan.

Tervetuloa talkoisiin

Hallitus

Asukastiedote 4 / 2010                                                                           29.4.2010

Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee jakoon ensi viikolla.

2.    Hoitovastike

Hoitovastike on 1.5.2010 alkaen edelleen 0,90 euroa / m2 / kk, joten uusia maksuperusteita ja pankkisiirtolomakkeita ei tarvitse jakaa.

3.    Piha-alueiden kunnossapito

Yhtiökokous päätti, että piha-alue ja istutukset hoidetaan edelleen omatoimisesti ja talkootöinä. Asuntojen sisäänkäynnin ja terassin puoleisten alueiden siisteydestä huolehtii kukin osakas oma-aloitteisesti.  Yhteisten alueiden ja istutusten hoidosta peritään huoneistokohtaista kiinteistönhoitomaksua, vastaavasti kuin edellisinäkin vuosina (kts. yhtiökokouksen pöytäkirja).

4.    Talkoopäivät

Ensimmäinen talkooilta on 6.5. torstaina ja toinen 11.5. tiistaina. Mikäli sade estäisi työt jompanakumpana päivänä, on varapäivä tiistai 18.5.2010Aloitetaan talkoot torstaina 6.5. klo 17.00. Sama kellonaika myös muina iltoina. Mukaan voi tulla klo 17 jälkeenkin.

5.    Muuta

Taloyhtiö pyrkii edistämään sähköistä asiointia. Niitä osakkaita, joille asukastiedotteet ja muu vastaava informaatio voidaan jakaa sähköisesti, pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa. Mikäli haluaa myös yhtiökokouksen pöytäkirjan vain sähköpostina, tulee asiasta mainita em. ilmoituksen yhteydessä.

Toiminta-ajatuksena on, että asukastiedotteet tulevat taloyhtiön kotisivuille ja tiedonkulku varmistetaan lähettämällä tiedote myös kunkin asukkaan sähköpostiin tai kirjallisena niille, jotka eivät sähköpostia käytä. Kotisivut uusitaan ja siirretään yhtiön omalle verkkotunnukselle toukokuun kuluessa.

Iloista vappua ja hyvää kesänalkua toivottaen

Hallitus

______________________________________________________________________________

PS. Kuten tiedämme, tulee taloyhtiön alueelle ulkopuolistenkin kissoja. Siten kissojen aiheuttamia ongelmia ei pystytä täysin poistamaan taloyhtiön järjestyssääntöjen määräyksillä.

*********************************************************************

 

Aiempia asukastiedotteita

Asukastiedote 3 / 2010                                                                                21.2.2010

Ohjeet lumen poistosta katoilta (lunta oli poikkeuksellisen paljon ja se poistettiin katoilta talkoilla)

 Asukastiedote 2 / 2010                                                                                12.2.2010

Tiedote lumen määrän lisääntymisestä, kattorakenteiden kestävyydestä ja tilanteen seuraamisesta (isännöitsijä tarkisti ja tarkkaili tilanteen kehittymistä).

Asukastiedote 1 / 2010                                                                                22.1.2010

Taloyhtiön hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksen 18.1.2010. Kokouksessa käsitellyistä asioista halutaan tuoda tiedoksi seuraavaa:
 1. Energiatodistus ja -kulutus: Isännöitsijä on päivittänyt taloyhtiön energiatodistuksen. Energian kokonaiskulutuksessa yhtiö kuuluu parhaimpaan eli A-luokkaan. Samankokoisten asuntojen energian kulutuksessa on huomattavia eroja, joita selittää osaltaan takkojen ja polttopuiden käyttö. - Yhtiön vastuulla oleva sähkön kulutus (pihavalot, autokatokset, yhteiset tilat) oli vuonna 2009 8880 kWh (v 2007 yli 10 000 kWh, 2008 7200 kWh).
 2. Pahvin keräys: Pahvin keräyksen järjestäminen, joka on pakollista suurissa, vähintään 20 asunnon yhtiöissä, ei ole yhtiössämme tarkoituksenmukaista. Pahvin kertymä vaihtelee viikoittain huomattavasti ja uuden keräysastian sijoittaminen jätekatokseen on ongelmallista. Järjestelystä aiheutuu myös kustannuksia (jäteastian vuokra ja tyhjennysmaksut).  - Asukkaita pyydetään erottelemaan pahvijäte ja viemään se kaupungin keräyspisteisiin, joista lähin on Valintatalon vieressä. 
 3. Yhtiökokous huhtikuussa: Yhtiökokous tullaan pitämään huhtikuussa (22.4.2010 klo 18.00). Kokouskutsu jaetaan maaliskuun lopulla 31.3. mennessä. Yhtiökokouksessa on tarkoitus hyväksyä taloyhtiön järjestyssääntö, joka on luonnoksena kotisivuilla (http://kotisivu.lumonetti.fi/aarnove). Kannanottoja ja ideoita järjestyssääntöön sisällytettävistä asioista sekä muista taloyhtiön toiminnan kehittämiskohteista pyydetään tiedoksi hallituksen jäsenille tammi-helmikuun kuluessa. Samoin toivotaan mahdollisia kehittämisideoita kotisivuista, jotka tullaan siirtämään yhtiön omille verkkotunnuksille kevään kuluessa. 
 4. Muut asiat: Taloyhtiö ei järjestä talviaikana piha-alueen hiekoitusta. Säiden vaihdellessa piha voi olla liukas ja varovaisuus tarpeen. Kuten kotisivuillakin on todettu, on asukkaiden velvollisuus varoittaa myös vieraitaan mahdollisesta liukkaudesta. 

  Parhainta jatkoa alkaneelle vuodelle toivottaen

  Hallitus

 Asukastiedote 8 / 2009                                                                                21.12.2009

"Joulu on jo ovella ..."

Samalla, kun taloyhtiön hallitus kiittää asukkaita kuluneesta vuodesta ja toivottaa hyvää joulua, on tarpeen muistuttaa jätehuollosta. Joulun aikaan taloyhtiön jäteastiat täyttyvät. Niihin ei tule sijoittaa suuria esineitä ja joululahjojen pakkauksia kokonaisina vaan mahdollisimman pieniin ja vähän tilaa vieviin osiin pilkottuina. 
Määräysten mukainen jätteiden lajittelu on jatkuvasti tärkeää. Joulun jälkeen on muistettava, ettei jätehuoltoyhtiö ota kuljetettavaksi jäteastioiden viereen jätettyjä joulukuusia, vaan asukkaiden on itse huolehdittava niiden asianmukaisesta pilkkomisesta ja käsittelystä.
Myös paloturvallisuus korostuu jouluna ja vuoden vaihteessa. Ilotulitteiden käyttö on kiellettyä taloyhtiön alueella sekä turvallisuus- että siisteyssyistä. Ilotulitusrakettien ja –paukkupommien käytölle sopivia alueita on monessa suunnassa, muun muassa läheisellä pallokentällä.

Hyvää ja turvallista joulua sekä onnea uudelle vuodelle 2010 toivottaen

Hallitus

Asukastiedote 7 / 2009                                                                                28.10.2009

Kiitokset syksyn pihatalkoista    =  Yhteistä talkoopäivää torstaina 29.10. ei tarvita (ei myöskään varapäivää 3.11.)

 Syksyn talkootyöt on saatu lähes valmiiksi. Kiitos kaikille yhteisissä illoissa mukana olleille samoin kuin muina aikoina töitä tehneille. Jäljellä on enää pieni osa vesikourujen puhdistusta, muutamassa paikassa pudonneiden lehtien haravointia sekä rikkakasvien kitkemistä syreeni-istutuksista.

Vesikourujen puhdistus tehdään loppuun siten, kuin tiistai-iltana sovittiin. Lehtien haravointiin ja rikkakasvien kitkemiseen toivotaan omaehtoista aktiivisuutta. Tilaisuus on myös ns. korvaaviin töihin niillä, jotka eivät vielä ole osallistuneet syystöihin.

Energiansäästölamput, loisteputket ja pienloistelamput

Loisteputki- ja energiansäästölamput ovat ongelmajätteitä, joita EI SAA LAITTAA JÄTEASTIOIHIN jätekatoksessa. Ongelmajäte tulee viedä jäteasemalle. Ettei yksittäisiä lamppuja tarvitsisi kuljetella tai säilyttää, tulee polkupyörävarastoon laatikko, johon käytöstä poistetut energiansäästölamput ja loisteputket voi jättää ja josta lamput viedään suurempina erinä jäteasemalle.

Ensilunta odotellessa 

Hallitus

Asukastiedote 4 / 2009 11.6.2009)

 • sähkötilan edustan laatoitus / kutsu talkoisiin 16.6.2009                                                                             
Asukastiedote 3 / 2009
 • ohjeet aitojen maalauksesta
 Asukastiedote 2 / 2009 (21.4.2009)
 • ilmoitus pihatalkoista ja kevätsiivouksesta 7. ja 14.5.2009

Asukastiedote 1 / 2009  (23.1.2009)                                       

Taloyhtiön hallitus piti 21.1.2009 kuluvan vuoden ensimmäisen kokouksen. Esillä olleista asioista saatetaan tiedoksi seuraavaa: 

1.     Energiatodistus ja -kulutus

Isännöitsijä on laatinut taloyhtiön energiatodistuksen, joka on taloyhtiöissä pakollinen asiakirja vuoden 2009 alusta lähtien. Sähköenergian kokonaiskulutuksessa tilanne on hyvä: yhtiö kuuluu toiseksi parhaimpaan eli B-luokkaan. Kuitenkin asuntokohtaisessa kulutuksessa on huomattavia eroja. - Yhtiön vastuulla oleva kulutus (pihavalot, autokatokset ym) on vähentynyt isännöitsijän toteuttamilla toimenpiteillä 30 % (v 2007 yli 10 000 kWh, 2008 7200 kWh).
Hallitus suosittaa tutustumista Energianet.fi -sivustoon, jossa on helppo laatia asuntokohtainen energiatodistus. Samalla näkee oman kulutuksensa suhteessa vertailuaineistoon. Sähkön toimittajien kilpailutus kannattaa. Esim. Kraft&Kultur tarjoaa päivä- / yösähköä hintaan 5,00 snt/kWh (päivä) ja 4,00 snt/kWh (yö). Kuukausimaksu on 2,50 euroa. Hinta on voimassa 12 kk toimituksen alkamispäivämäärästä. Tarkempia tietoja löytyy internetistä.

2.     Lumityöt

Taloyhtiön piha-alueen aurauksista huolehtii Kuljetus- ja konepalvelu Henry Nyholm. Urakoitsija pyrkii tekemään työt ennen puoltapäivää. Sovittu, ettei vähäistä määrää lunta tarvitse poistaa jokaisen lumisateen jälkeen.
Taloyhtiö ei järjestä piha-alueen hiekoitusta. Liukkailla keleillä on pihalla liukastumisvaara. Yhtiökokouksen päätösten mukaisesti asukkaat huolehtivat itse piha-alueen kunnossapidosta, jolloin vastuu mahdollisista tapaturmista on asunto-yhtiön osakkailla itsellään, ei taloyhtiöllä. Asukkaita pyydetään varoittamaan vieraitaankin mahdollisesta liukastumisvaarasta. 

3.     Siisteys ja järjestys

Asukkaita, joiden taloudessa on kissa tai muu kotieläin, on tarpeen muistuttaa siitä, että eläimet eivät saa kulkea vapaina asunnon oman pihan ulkopuolella. Autokatokset ja naapurien seinävieret eivät ole eläinten kulku- ja ulostuspaikkoja. Kaikenlainen häiriön ja epäsiisteyden aiheuttaminen on jyrkästi kielletty.
On myös syytä muistuttaa, että taloyhtiön alueella autot pysäköidään joko asukkaiden omille paikoille autokatoksiin tai katosten vieressä oleville parkkipaikoille. Ajoa rakennukset kiertävällä pelastustiellä on pyrittävä välttämään. Pysäköinti asuntojen edustajalle on sallittu lyhytaikaisesti tavaroiden kuljetusta varten siten, että tarvittaessa ajoneuvo on heti siirrettävissä. 
Polkupyörien säilytyspaikka on pyörävarasto, ei rakennusten seinusta. Moottoripyörien ja mopojen säilytyspaikka tullaan valmistelemaan sähkötilan edustan laatoittamisen yhteydessä (mahdollisuus pyörien lukitsemiseen). 

4.     Muut asiat

Yhtiökokous pidetään huhtikuussa pääsiäisen jälkeen (viikolla 16 tai 17). Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu kokoukseen lähetetään aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta..

 Pirteää talvea ja parhainta menestystä vuodelle 2009 toivottaen 

Hallitus