Turvallisuus / ohje vesi- sähkövahingot

 

 

Asunto Oy Loviisan Pajutie 4 – Bostads Ab Videvägen 4 i Lovisa

 

 

 

PELASTUSSUUNNITELMA JA

TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

 

 

 

Johdanto:

 

Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä ja toimia oikein vaara- ja onnettomuustilanteissa.

 

Suunnitelmassa mainitut turvallisuusjärjestelyt edellyttävät hyvin toimiakseen suunnitelman perehdyttämisen kohteessa asuville, työskenteleville ja erityisesti vastuuhenkilöille. Suunnitelman vuosittainen päivittäminen varmistaa suunnitelman toimivuuden tarvittaessa. Tämä suunnitelma on tarkoitettu sekä normaali-, että poikkeusolojen vaara- ja onnettomuus-tilanteita varten ja se täyttää myöhemmin esitetyt pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimukset.

 

Pelastussuunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (787/2003).

 

Pelastuslain otteet:

8 § Omatoiminen varautuminen

Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.

Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta otteet:

9 § Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma
 Pelastuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava:
  1) asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin, jotka ovat samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa; …

… Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

10 § Pelastussuunnitelman sisältö

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:

1)     ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;

2)     toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;

3)     poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt;

4)     turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan;

5)     tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen;

6)     ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten;

7)     miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.

8)     Edellä 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun kohteeseen laaditussa pelastussuunnitelmassa on selvitettävä erikseen, miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa.

9)     Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö.

 

 

 


Suunnitelman jakelu:

 

 • Taloyhtiön puheenjohtaja                           
 • Turvallisuuspäällikkö (isännöitsijä)
 • Turvallisuuspäällikön apulainen
 • Taloyhtiön kotisivut

 

 

Yhteenvedon jakelu:

 • Itä-uudenmaan pelastuslaitos

 

 

Suunnitelman hyväksyminen, tiedottaminen ja tarkastukset:

 

Suunnitelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa      3/ 2019

Suunnitelman yhteenveto on toimitettu pelastusviranomaisille  3/ 2019

Väestönsuojan vuosihuolto on suoritettu              28.02. 2019

Väestönsuoja on tarkastettu                                    28.02. 2019

Palotarkastus talossa on suoritettu                                    21.03. 2019

Asukkaille on tiedotettu pelastussuunnitelmasta             4/ 2019

 yhtiökokouksessa ja taloyhtiön kotisivuilla

 

Turvallisuuspäällikkö tarkastaa suunnitelman vuosittain. Tarkastuksen tulos käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Muutokset suunnitelmaan saatetaan tiedoksi asukkaille ja jakelussa mainituille.

 

 

 

Sisällysluettelo

 

 1. Henkilöstö
 2. Tietoja kiinteistöstä
 3. Rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikat
 4. Suojautuminen
 5. Talon liittyminen Loviisan pelastustoimeen
 6. Muu turvallisuus
 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
 8. Turvallisuuspäällikön vuotuiset turvatarkastukset
 9. Kotivara ja asuntokohtaiset toimet
 10. Kiinteistön asemapiirros, rakennuksen ja väestönsuojan pohjapiirrokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.    Henkilöstö

 1. Hallinto

 

Yhtiön hallitus pj.

 

Laura Törnblom

 

Osoite

Pajutie 4 B 3

Matkapuhelin (työ)

 

Matkapuhelin (oma)

040 5601966

 

laura_tornblom@hotmail.com

Isännöitsijä

 

Olli Vanhanen

Osoite

Pajutie 4 B 4

Matkapuhelin

050 455 3600

 

olli.vanhanen@gmail.com

 1. B.    Turvallisuushenkilöt

Turvallisuuspäällikkö

Olli Vanhanen

Osoite

Pajutie 4 B 4

Puhelin

050 455 3600

Turvakoulutus

TKK

Vuosi

1995

olli.vanhanen@gmail.com

Turvallisuuspäällikön apulainen

Sauli Mäkinen

 

Osoite

Pajutie 4 B 2

Puhelin

044 7600374

Turvakoulutus

Vuosi

 

sauli.i.makinen@gmail.com

Väestönsuojanhoitaja,

Ove Grönroos

Osoite

Pajutie 4 C 3

Puhelin

040 5322838

Turvakoulutus

pelastaja

Vuosi

     

 

C. Muu koulutettu henkilöstö

Ensiaputaitoiset

Asunto

Puhelinnumero

Koulutus

Vuosi

Olli Vanhanen

B 4

050 455 3600

EA 1

 

 

 

 

 

 

Sammutus- ja pelastustaitoiset

 

 

 

Olli Vanhanen

B 4

050 455 3600

Teollisuuspalopäällikkö

 

 

 

 

 

 

LVIS-taitoiset jne.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Tietoja kiinteistöstä

 

Kiinteistön nimi    

As Oy Loviisan Pajutie 4 – Bs Ab Videvägen 4 i Lovisa

Kiinteistön osoite

Olli Vanhanen Pajutie 4 B4 07940 Loviisa

Kunta

Loviisa

Kaupunginosa/kylä

10

Kortteli

37

Tontti

5

Rakentamis-vuosi

2003

Rakennus-aine

puu

Rakennusten luku

3 (+ 2 )

Kerrosten määrä

1

Portaiden luku

-

Huoneistoja

12

Asukkaiden määrä

~25

Vakuutusyhtiö

Lähitapiola

Puhelinnumero virka-aikana

019 2223310

Vakuutuksen numero

 

Vakuutusturva on tarkistettu                                           1 / 2019

Asukkaille on tiedotettu vakuutuksen kattavuudesta yhtiökokouksessa ja kotisivuilla

3.    Rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikat

Poistumistiet ja varatiet

Jokaisesta asunnosta pääsee esteettä pihalle (sekä ulko-oven että terassin kautta; 2-3 ovea ulos / asunto)

Rakennuksesta poistuttaessa asukkaiden kokoontumispaikka

Pyörävaraston edusta

4.    Suojautuminen

 

 

Asukkaat suojautuvat:

a) Omassa asunnossa: Aina ensisijainen suojautuminen sisätiloihin

 

b) Väestönsuojaan vain poikkeusolosuhteissa ja -tilanteessa

 

 

 

Väestönsuojan sijainti C-talon katoksen yhteydessä

 

 

Rakennusvuosi 2003

 

Suojaluokka  S 1

 

Pinta-ala 29 m²

Suojapaikkoja 45

Suojattavia 25-35 henk

 

Suojaan kuuluu matkapuhelin

Operaattorit: DNA, Sonera, Elisa

Suojan puhelin-

numero

 

kyllä

 

 

Väestönsuojan tyhjentäminen ja kuntoonlaitto poikkeusoloissa on suunniteltava etukäteen. Tyhjentämissuunnitelma on hyväksytty yhtiökokouksessa (Ei tarvetta, helposti tyhjennettävä)

 

Muun lähimmän yleisen väestönsuojan osoite: Ei ole

 

 
5.    Talon liittyminen Itä-Uudenmaan pelastuslaitokseen (Loviisan pelastusasema)

 

 

Hätätapauksessa soita 112

 

 

Pelastusalan yhteystiedot

 

 

 

Nimi / Paikka

Osoite / Internet

Puhelin /Faksi

 

 

 

Pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

 

 

 

 

 

Lähin paloasema

Loviisan pelastusasema

Kirkkokatu 9

020 1111 400

 

 

Avun saapuminen taloon kestää arviolta 6 minuuttia

 

 

Poikkeusolojen organisaation yhteystiedot

 

 

 

Nimi / Paikka

Osoite

Puhelin

 

 

Kunnan johtokeskus

Loviisan johtokeskus

Kirkkokatu 9

020 1111 400

 

 

Lohkon johtokeskus

numero II

Ei ole johtokeskusta

 

 

 

 

Alalohkon johtopaikka

numero 201

Ei ole johtokeskusta

 

 

 

 

Lähin väestöhälytin

tyyppi elektroninen

 

Ramsayntie 7

Kuuluu sisälle koko alueella

 

 

 

Evakuoinnin

kokoontumiskeskus

Paikka

Valintatalo (Määrlahden alue)

Osoite

Saaristotie 2

 

 

Kiinteistön sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt  ( poikkeusoloja varten )

 

 

 

Palo- ja sammutustehtävien vastuuhenkilö

Olli Vanhanen

 

 

6.    Muu turvallisuus

 

 

 

Turvallisuusmateriaali

 

 

Alkusammutuskalusto

Määrä

Sijoituspaikka

 

 

 • Käsisammutin
 • Sammutuspeite

    1

 

Pyörävarasto

Asukkailla asunnoissa

 

 

Raivauskalusto

Määrä

Sijoituspaikka

 

 

 • Suojan varustelaatikko

    1

Väestönsuoja

 

Henkilösuojaimet

 

 • 2 kpl väetönsuojan varustelaatikossa

 

Ensiaputarvikkeet

 

 • väestönsuoja + asukkailla asunnoissa

 

Muut turvallisuusasiat

 

 

Murtosuojaus ja lukitus

 

Abloy-lukkojärjestelmä, 2 kpl Master -avaimia, toinen turvallisuuspäälliköllä (isännöitsijä, as B4) ja toinen hallituksen jäsenellä (as B 2).

 

Ongelmajätteet

 

Ohjeet ongelmajätteiden määräysten mukaisesta säilyttämisestä ja toimittamisesta pienjäteasemalle (Urakoitsijantie 4) on annettu asukastiedotteissa.  Ohjeet ovat myös taloyhtiön kotisivuilla.

 

 

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

Turvallisuuden edistämisessä perusteina ja lähdeaineistona ovat seuraavat ohjeet  

Erityisen tärkeää on paloturvallisuudesta huolehtiminen sekä valmius toimia tulipalotilanteissa. Kodin turvaoppaassa ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen sivuilla ovat ohjeet oikeasta toiminnasta.

 

Kodin turvaoppaassa ovat myös selkeät ensiapuohjeet.

 

Fortum Loviisan voimalaitoksen ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhdessä laatima ”Toimintaohje säteilyvaaran varalle” on jaettu asuntoihin ja löytyy internetistä ohjeen nimen mukaisilla hakusanoilla.

 

8. Turvallisuuspäällikön vuotuiset turvatarkastukset

Turvallisuuspäällikkö seuraa ja arvioi turvallisuusjärjestelyjen tilaa. Mahdolliset muutokset ja täydennykset pelastussuunnitelmaan käsittelee taloyhtiön hallitus.

 

9. Kotivara ja asuntokohtaiset toimet

Kotivara ja asuntokohtaiset toimet on esitetty Kodin turvaoppaassa (http://turvaopas.pelastustoimi.fi/index.html).

 

10. Kiinteistön asemapiirros, rakennuksen ja väestönsuojan pohjapiirrokset

 

Kiinteistön asemapiirros, rakennusten pohjapiirrokset sekä LVIS-tekniikan kytkentäkaaviot ja piirrokset ovat kansioissa pääsähkötilassa.

TOIMINTA VESI- JA SÄHKÖVAHINGOSSA

 

Taloyhtiössämme sattui jokin aika sitten putkirikko, jonka aiheuttamat vahingot jäivät vähäisiksi nopean toiminnan ansiosta. Tapahtumasta olisi saattanut huonolla onnella seurata mittavat vahingot ja paljon harmia asukkaalle ja yhtiölle. Taloyhtiön hallitus on päättänyt tehdä toimintaohjeen vastaavan varalle. Ohje onkin syytä käydä kaikkien perheen aikuisikäisten kanssa harjoitteena läpi, tapaukset 1 ja 3.

 

1. Hallitsematon vesivuoto asunnon sisällä

Toiminta:

-        Avaa vesivaraajan alaosan peitekansi poistamalla kiinnitysruuvi ja nostamalla kansi pois

-        Sulje varaajan alla oleva huoneistokohtainen sulkuventtiili

-        Asunnoista A4, B4 ja C1 voidaan sulkea asunnon oman vedensyötön lisäksi saman talon muiden asuntojen vedensyöttö.

 

2. Hallitsematon vuoto putkessa ennen huoneistokohtaista sulkuventtiiliä tai piha-alueella

Toiminta:

-        Mene väestönsuojaan. Oven pielessä sisäpuolella on lasin takana lokerossa sinetöitynä sähköpääkeskushuoneen avain. Riko lasi, ota avain ja mene sähköpääkeskushuoneeseen.

-        Sähköpääkeskushuoneen peräseinällä on talokohtaiset sulkuventtiilit merkittyinä ja koko kiinteistön pääsulkuventtiili, sulje tarpeen mukaan.

 

3. Sähkölaitteen paha vikaantuminen

Toiminta:

-        Mikäli laitteessa on paha vika, eikä laite kytkeydy automaattisesti irti sähköverkosta, eristä laite katkaisemalla huoneistosta koko sähkönsyöttö tuulikaapissa sijaitsevan sähköpäätaulun pääkatkaisijasta.

 

 

Muista vielä

 

-        Ota kaikkien vahinkojen jälkeen yhteys isännöitsijään p. 050 4553600.

-        Pidä vakuutuksesi kunnossa, taloyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa esim. pesukoneen viasta aiheutuvia vahinkoja.

-        Pidä pesukoneen ja astianpesukoneen vesiventtiilit suljettuina kun koneet eivät ole käytössä. Älä jätä koneita toimintaan ilman valvontaa.

-        Irrota letku ulkovesipostista kun se ei ole käytössä.

-        Tarkkaile tippavuotoja kaappien sisällä.

-        Pidä vesivaraajan alusta ja siellä oleva lattiakaivo puhtaana.